SEO

Optimalizace pro vyhledávače je základní aktivitou na internetu pro většinu webových stránek. SEO zahrnuje celou řadu prací, které se odehrávají jak na webových stránkách, tak zcela mimo ně. Jedná se o dlouhodobou činnost, jejíž výsledky se nedostavují hned. Optimalizaci www stránek považujeme za základní a v mnoha případech stěžejní činnost úspěšného webu. U nás se vám vždy dostane profesionální péče. V rámci optimalizace se vám bude individuálně věnovat náš SEO konzultant, který s vámi bude konzultovat vše potřebné a vybere pro vás to nejlepší.

Analýza klíčových slov

Součástí celkové SEO analýzy je také analýza klíčových slov, protože ta je základním stavebním kamenem nejen optimalizace www stránek. Analýza klíčových slov je podkladem pro tvorbu informační architektury webových stránek, celkové obsahové strategie či slouží jako podklad pro copywriting.

KPI – hodnotíci metriky

Nastavení správných cílů a metrik SEO nám usnadní vzájemnou spolupráci a vyhodnocení spolupráce na základě jasných měřítek.

Základními měřítky optimalizace stránek může být například množství poptávek z webových stránek, nebo zvýšení návštěvnosti.

Konkrétní metrika vždy odpovídá potřebám projektu.

On-page faktory

Vyladění on-page faktorů lze považovat za nutný základ optimalizace pro vyhledávače. Má za cíl zajistit, že vaše webové stránky dokáže vyhledávač bez problémů přečíst a najde na nich všechny potřebné informace, které od webu očekává.

Webové stránky nesmí obsahovat chyby, musí mít promyšlenou strukturu a musí být technicky v pořádku. Do on-page faktorů řadíme například titulek, description, kódování stránek, struktura URL, obsah webu, navigace a mnoho dalších.

Off-page faktory

Pokud to s optimalizací webu myslíte opravdu vážně, je potřeba optimalizovat stránky dlouhodobě a vytrvale a to nejen v rámci vašich webových stránek.

Součástí SEO je také kvalitní linkbuilding, což je práce s odkazovým profilem, PR články a další činnosti spadají do práce mimo vaše webové stránky. V dnešní době by se linkbuilding dal charakterizovat jako on-line PR, protože je to disciplína především o umění navázat vzájemně výhodné a ideálně dlouhodobé vztahy s partnery.

Měření a vyhodnocení

Pravidelné a správné vyhodnocování efektu optimalizace je důležité pro správné směřování k cíli.

K vyhodnocení optimalizace stránek používáme řadu nástrojů, která nám průběžně ukazují zda-li jdeme správným směrem či nikoliv.

Například pomocí nástroje Google Analytics sledujeme jak návštěvnost ze všech zdrojů, tak množství akvizic z konkrétních zdrojů a jsme tak schopni určit, která návštěvnost vám přináší požadovaný efekt.

Pravidelné vyhodnocování je důležité i kvůli různorodosti uživatelů, kteří mohou v průběhu času změnit své chování a hledat váš produkt či službu jiným způsobem.


Lidé hledají denně stovky tisíc dotazů

Postaráme se, aby našli právě vaše stránky

Napište nám