PPC

Proklikové kampaně (Sklik/AdWords) jsou výborným prodejním kanálem pro mnoho firem. Snažíme se maximálně využít jejich výhod a díky profesionálnímu nastavení a správě maximalizovat jejich efektivitu. Jsme držiteli certifikátu Google AdWords Qualified Individual

Nastavení kampaní

Správné nastavení kampaní může významným způsobem ovlivnit jejich výsledek. Kvalitní prvotní nastavení proklikových kampaní vyžaduje odborné znalosti, analytickou práci při výběru vhodných klíčových slov a zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že PPC kampaně v Adwords i Sklik jsou neustále živé nemohou podávat uspokojivý výkon jen s jednorázovým nastavením, ale je třeba se o ně pravidelně starat.

Správa a optimalizace kampaní

Pravidelná péče o kampaně pomáhá zvyšovat jejich efektivitu, snižovat náklady a zlepšovat pozice inzerátů.

Bez pravidelných zásahů do kampaní se nebudou vaše prostředky vložené do PPC investovat efektivně. Je potřeba sledovat výkon jednotlivých slov, inzerátů, sestav a vyhodnocovat, jestli návštěvnost, která byla přivedena přes PPC reklamy byla relevantní a splnila požadovaný cíl.

Vyhodnocení kampaní

Kampaně lze napojit na celou řadu analytických nástrojů, které kromě základních dat o ceně kampaní a množství prokliků mohou poskytnout daleko cenější data, která lze využít při následné úpravě kampaní.

Samozřejmostí při vyhodnocování kampaní je ohled na návratnost vložené investice do kampaní a plnění stanovených cílů.

Audit stávajících kampaní

Po provedení auditu stávajících PPC kampaní dostanete konkrétní typy na zlepšení a zvýšení výkonu kampaní.

V případě zájmu provedeme doporučené změny přímo ve vašich proklikových kampaních, které pak můžeme realizovat přímo v PPC systémech jako Adwords, Sklik či jiných.


PPC jsou snadno měřitelné a plánovatelné

Nastavíme vám efektivní a přesně zacílené kampaně

Napište nám